iMinne

KAN DU BLI DIN EGEN MINNEPINNE?
I en hverdag der vi har tilgang på stadig mer informasjon, velger vi ofte å ta i bruk tekniske hjelpemidler for å holde orden på datamengden. Ved å lene oss mot en ekstern hukommelse, risikerer vi å holde på stadig mindre kunnskap i vår interne lagringsplass – hjernen. Med iMinne-kursene ønsker vi å snu denne trenden, å lære deg de mest effektive og velprøvde metodene for å feste ny kunnskap til langtidshukommelsen. Teknikkene som læres bort i dette kursene er spesielt nyttige for å memorere fakta, navn, begreper, gloser, rangeringer, og nummerert informasjon.
De har sine røtter i antikken, brukes av verdens fremste hukommelseseksperter, og har bred støtte i moderne forskning. Samtidig er teknikkene relativt enkle å tilegne seg, og anvendelige på en rekke områder. Her vil alle finne noe nyttig for sin hverdag.

Om kursholderen: Lars Leenderts (32) har en bachelorgrad i generell psykologi, og en mastergrad i utdanningspsykologi med et hovedfokus på læringsmotivasjon og hukommelsesteknikker.

TA KONTAKT FOR Å FÅ VITE MER

For lærere

Ønsker du at dine elever skal få høynet sine evner til å tilegne seg kunnskap? Opplever du stadig å måtte gjenta de samme faktaene, begrepene og glosene, og at dette går på bekostning av fordypning i fagene?

Selv om evnen til forståelse og refleksjon med rette er ansett som skolens høyeste mål, er det ikke til å komme utenom at en stor del av pensum består av kunnskap som elevene ganske enkelt må huske. Tradisjonelt lærer elevene ikke noe om hvordan dette best kan gjøres. Pugging – mekanisk utenatlæring – er derfor den eneste metoden de har til rådighet.

Teknikkene du lærer på dette kurset er relativt enkle å tilegne seg, og fremmer følgende mål:

 

For studenter

Har du opplevd å ha en god oversikt over pensum og forståelse av faget, men samtidig glemmer du navn, årstall, og terminologi knyttet til stoffet? Er du usikker på hvorvidt du husker stoffet før selve eksamensdagen? Har du opplevd å sitte med jernteppe på eksamen, uten å vite hvordan du skal lete frem kunnskapen du faktisk besitter?

På iMinne-kurs lærer du teknikker for å memorere faktakunnskap på en raskere, morsommere og mer effektivt måte enn ved pugging. Ved å bruke mindre krefter på å huske fremmede navn, begreper, gloser, årstall og rangeringer, vil studiehverdagen i større grad kunne brukes til å fordype deg i de spennende sidene av faget. Ved siden av denne fordelen, fremmer teknikkene følgende mål:

 

  • Du vil lagre informasjon på en oversiktlig og strukturert måte, slik at du til enhver tid kan kontrollere hva du husker.
  • Den organiserte måten du memorer stoffet på, vil gjøre deg i stand til å lete fram kunnskapen på en systematisk måte under eksamen.
  • Med mentale ”fuskelapper” vil du bli minnet på den kunnskapen du faktisk besitter. Eksamen vil derfor avhenge mindre av dagsform, og i større grad reflektere din generelle forståelse av faget.

Kurs og arrangement

Adresse Oslo: Karihaugveien 89, 1086 Oslo

  • Ta kontakt for kurstilbud tilpasset deres ønsker. Vi stiller med eget lokale, eller kommer ut til deres skole/studiested.

Referanser

HVA VÅRE KUNDER OG STUDENTER SYNES OM OSS

Klikk på pilen for å bla gjennom flere referanser.

Kontakt

For generelle henvendelser, send oss gjerne en melding nedenfor.